STAR Segamat: Bahagian Pentadbiran

Bahagian Pentadbiran

MATLAMAT STRATEGIK
  1. Mempunyai barisan Kepimpinan Pendidikan yang berkualiti dan berintegriti.
  2. Mempunyai Sumber Manusia (Guru) yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah.
  3. Mempunyai kemudahan pendidikan yang berkualiti.
  4. Mencapai Prestasi Cemerlang dalam bidang Akademik dan Kokurikulum.
  5. Melahirkan Modal Insan (Murid) yang berkualiti dan bersahsiah serta dapat memenuhi keperluan Global.
OBJEKTIF SEKOLAH
  1. Meningkatkan Pengetahuan, Kemahiran dan Kepimpinan sekolah.
  2. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan guru-guru melalui pembudayaan ICT, peningkatan ilmu dan pedagogi yang berkesan.
  3. Mengamalkan Budaya Kerja Cemerlang dikalangan guru-guru dan staf sokongan.
  4. Meningkatkan Prestasi Pencapaian Akademik (UPSR 2014) pada tahap Menguasai 84.3%, Cemerlang 20.0% dan GPS 1.90.
  5. Meningkatkan pencapaian kokurikulum, disiplin dan sahsiah yang baik di kalangan murid-murid sekolah ini.

Tiada ulasan :